Aryanic
  • مسابقه سازه های ماکارونی
  • جشنواره فرهنگ یارمهارت
  • پژوهشگران برتر سال 1395
  • ثبت نام در کارگاه تجاری سازی یافته های پژوهشی
  • گزارش تصویری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال95
  • همایش منطقه ای
  • کارگاه تجاری سازی و فروش یافته های پژوهشی