Aryanic
صفحه اصلي > درباره واحد استانی 

درباره واحد استانی

 

دانشگاه جامع علمی  کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

دانشگاه جامع مسووليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيباني های کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاريهای کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زير نظر دانشگاه، رکن اجرايی آموزشهای علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ايجاد مهارت های متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تاسیس شده است.

اهداف آموزشهای علمی  کاربردی

1-     ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.

2-     ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه.

3-    فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.

4-     زمينه سازی زيربنای مناسب برای ايجاد انتقال تکنولوژی نوين.

 

 در کشورهای پیشرفته 85 درصد آموزشهای مهارتی و 25 درصد نظری است و متوسط جهانی این آموزشها 30 درصد مهارتی و 70 درصد نظری بوده این در حالی است که در کشور ما 13 درصد آموزشها مهارتی و 87 درصد نظری است و کشور از متوسط جهانی در توسعه و اجرای آموزشهای فنی و حرفهای و کاربردی فاصله دارد و نیاز به یک عزم ملی و فرهنگسازی قوی در آن احساس می‌شود زیرا بنا به فرموده مقام معظم رهبری همانطور که کشور به علم نیاز دارد به پنجههای کارآمد نیز نیازمند است

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان دارای 22مركز آموزش علمي كاربردي با بيش از 8 هزار دانشجو در استان می باشد. که در 2 مقطع كارداني ، كارشناسي ناپیوسته فعالیت می کنند .

همچنین بیش از 1000 نفر مدرس با مراکز آموزش علمی کاربردی استان همکاری دارند.