Aryanic
صفحه اصلي > حوزه ها > امور آموزشی 

امور آموزشی

 

 

آیین­ نامه­ های آموزشی

   دانلود فایل : 1_28_1453657196224_قوانین_و_مقررات_آموزشی-22-10-94.pdf           حجم فایل 2958 KB
   دانلود فایل : کاربرگهای 66 گانه معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی.pdf           حجم فایل 3096 KB
   دانلود فایل : مصوبه شورای معین شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص دارندگان مدارک معدل-33414-28071394.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کاربینی.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کارورزی.pdf           حجم فایل 1994 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در مورد ادامه تحصیل دانشجویان سه ترم مشروط.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص نحوه نگهداری برگه‌های امتحانی دانشجویان.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص دروس جبرانی دارندگان مدارک معادل کاردانی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص دروس تربیت بدنی دوره‌های کاردانی و کارشناسی.pdf           حجم فایل 736 KB
   دانلود فایل : بخشنامه تکمیلی در خصوص درس دانش خانواده و جمعیت.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص درس کارآفرینی.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : بخشنامه پیرامون جایگزینی 2 واحد درس دانش خانواده و جمعیت به جای درس جمعیت و تنظیم خانواده​.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود فایل : بازگشت به تحصیل دارندگان مدرک معادل-44051-13940918.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود فایل : ادامه تحصیل دارندگان مدارك دورههاي داخلی.pdf           حجم فایل 203 KB