Aryanic
صفحه اصلي > حوزه ها > امور آموزشی 

امور آموزشی

 

 

آیین­ نامه­ های آموزشی

   دانلود فایل : مدارك قابل قبول جهت ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی-ویرایش مرداد 1396-آخرین ویرایش.pdf           حجم فایل 288 KB
   دانلود فایل : کاربرگهای 66 گانه معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی.pdf           حجم فایل 3096 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کاربینی.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کارورزی.pdf           حجم فایل 1994 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در مورد ادامه تحصیل دانشجویان سه ترم مشروط.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص نحوه نگهداری برگه‌های امتحانی دانشجویان.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص دروس جبرانی دارندگان مدارک معادل کاردانی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص دروس تربیت بدنی دوره‌های کاردانی و کارشناسی.pdf           حجم فایل 736 KB
   دانلود فایل : بخشنامه تکمیلی در خصوص درس دانش خانواده و جمعیت.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود فایل : بخشنامه در خصوص درس کارآفرینی.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : بخشنامه پیرامون جایگزینی 2 واحد درس دانش خانواده و جمعیت به جای درس جمعیت و تنظیم خانواده​.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود فایل : ادامه تحصیل دارندگان مدارك دورههاي داخلی.pdf           حجم فایل 203 KB