مسابقات ورزشی دهه فجر

مسابقات ورزشی دهه فجر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان ( مدرسان و کارکنان )
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کدملی*
  2
 • عنوان*
  3
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  4
 • رشته آقایان*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  تنیس روی میز
  فوتبال دستی
  دارت
  شطرنج
  5
 • رشته بانوان*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  دارت
  شطرنج
  6
 • شماره همراه*
  7
 • نام مرکز*
  8