دانشنامه های کاردانی

لطفا نام خانوادگی خود را در قسمت جستجو وارد نماپید.

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۶۱۴ مورد.
نام و نام خانوادگینام پدرمقطعتاریخ صدورنام مرکز
خانم بهناز شهابیعیسیکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم پریسا سلطانیمحمدکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم سهیلا چیتگریناصرکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم سارا محمدی دهقان پورعلی حسینکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم نگین زبرجدی ساجدمحرمعلیکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم سمیرا حیدرمحمدکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای علی سلطانی جمالیدالهکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای علیرضا الوندیحسینعلیکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای سیدجوادالدین بکائیسید جلالکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم افسانه احمدیمحرمکاردانی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۶