مراکز آموزشی همدان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
نام مرکزشماره تلفن مرکزشماره فکس مرکزآدرس
مرکز آموزشی الوان ثابت3534514735345147کبودرآهنگ، شهرک صنعتی ویان، مرکز آموزش علمی کاربردی الوان ثابت
مرکز آموزشی بهزیستی38281103-3828104338281103همدان میدان شریعتی خیابان مهدیه کوچه شهید قاسمی
مرکز آموزشی تعاون34244151-3422777234225153همدان بلوار فلسطین جنب اداره استاندارد
مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی32512347-3252124632512401چهار راه شریعتی ابتدای بلوار کاشانی کوچه جهاد دانشگاهی
مرکز آموزشی جهاد کشاورزی34373587-9034373606ج تهران روبروی خانه های سازمانی شرکت گاز
مرکز آموزشی حج و زیارت3828252038277340خ هنرستان-ساختمان قدیم حج وزیارت استان
مرکز آموزشی سازمان زندانها3838571538385715انتهای خیابان شکریه
مرکز آموزشی فرهنگ و هنر همدان34291166-3429114434281717شهرک مدنی - خ آزادگان– جنب هنرستان باباخان
مرکز آموزشی فرهنگ وهنر اسدآباد3324496633244966اسدآباد چهارراه جهاد- مرکز آموزش علمی فرهنگ وهنر سیدجمال الدین اسدآبادی
مرکز آموزشی فنی وحرفه ای مریانج34266401-34263294همدان - مریانج خیابان شهید بهشتی
آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۳۹۶