لیست رشته های فعال


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
رشتهمرکز تحصیلی دانشجو
مهندسی فناوری مکانیک خودرومرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان - مریانج
مهندسی فناوری آسانسور و بالابرهامرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان - مریانج
کاردانی فنی برق-برق صنعتیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان - مریانج
کاردانی فنی آسانسور و پله برقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان - مریانج
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان - مریانج
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان همدان
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان همدان
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان همدان
کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان همدان
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان همدان
آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۳۹۷