مدارک مورد نیاز تحویل دانشنامه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه:

۱.اصل گواهینامه موقت

۲.اصل شناسنامه،کارت ملی و کارت پایان خدمت(برای آقایان)

۳.فرم عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از مرکز آموزشی مربوطه

۴. یک عدد تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی قابل تهیه از شعب بانک ملی

۵.یک قطعه عکس ۴*۳ پرسنلی