حضور پر شور کارکنان، مدرسان و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان همدان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

حضور پر شور کارکنان، مدرسان و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان همدان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

۱۳ آبان ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۶ اخبار
همزمان با سراسر کشور راهپیمایی و تجمع عظیم و با اقتدار ۱۳ آبان با حضور دانشگاهیان دانشگاه جامع علمی کاربردی در همدان برگزار شد.