در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد:

۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۰۳۳۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۹۹
آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه
در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد:

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند پیرو مصوبه کمیته معارف اسلامی دانشگاه مورخ 2/4/1397 مبنی بر برگزاری آزمون کتبی منحصرا برای آن دسته از مدرسان معارف اسلامی که دارای مجوز تدریس موقت از دفتر نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌باشند (موسوم به طرح 4000)، طی هماهنگی بعمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور مقرر است این آزمون در آبان ماه سال جاری برگزار شود.
1.آزمون فوق، فقط شامل مدرسان محترمی می شود که دارای کد مدرسی فعال در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) می باشند، مراحل مصاحبه علمی و گزینش صلاحیت عمومی را طی نکرده اند، قبلا در سامانه سجاد ثبت مشخصات نموده اند و تصویر مجوز تدریس موقت آنان در سامانه مذکور به همراه مدارک و مستندات دیگر، بارگذاری شده است. بنابر این، مدرسانی که دارای مجوز تدریس از معاونت آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (نهاد مرکزی) هستند، مشمول این آزمون نمی‌باشند.
2.مدرسان مشمول آزمون فوق که دارای نقص مدارک (اعم از مشخصات فردی یا تصویر مجوز موقت تدریس و یا ...) در سامانه سجاد می باشند،بایستی سریعا نواقصات را تکمیل نمایند.
3.منابع آزمون و نواقصات در قسمت پیوست موجود می باشد
نکته1: بنابراین مجوز مدرسان محترم طرح 4000 تا پایان نیمسال اول تحصیلی98-1397 معتبر می باشد.
نکته2: بعد از برگزاری آزمون صرفا کد مدرسی کسانی که امتیاز لازم را کسب نمایند به مدت یک سال فعال خواهد بود تا مراحل گزینش عمومی آنها طی شود.
شرایط شرکت در آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوزموقت تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی(موسوم به طرح 4000 (
الف) شرایط عمومی:
-    اعتقاد و التزام به احکام اسلام ، مذهب رسمی و قانون اساسی کشور
-    تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
-    احراز دلبستگی، نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران
-    عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و آموزشی
-    برخورداری از حسن ظاهر، سلامت و توانایی جسمی متناسب
-    دارا بودن حداکثر 50 سال سن در هنگام مراحل مقدماتی جذب، برای تمامی متقاضیان (موسوم به مجوز طرح4000 )
-    دارا بودن مجوز موقت تدریس دروس معارف اسلامی
-    داشتن کد مدرسی فعال در دانشگاه جامع علمی کاربردی
-    تسلّط بر روخوانی، روانخوانی، مفاهیم قرآن کریم و احکام عمومی مورد رجوع
-    تاهل(ویژه آقایان)
ب) شرایط اختصاصی
-    قبولی در آزمون کتبی سازمان سنجش
-    تأیید صلاحیتهای عمومی: کلیه متقاضیانی که درآزمون کتبی پذیرفته میشوند برای بررسی صلاحیتهای عمومی به هستۀ گزینش استادان معارف اسلامی نهاد معرفی و پس از ثبت نام در سایت گزینش به نشانیgozinesh.nahad.ir در صـورت تأییـد صـلاحیت توسـط هسـتۀ گزینش، به عنوان پذیرفته شده تلقّی و مجوز تدریس آنان صادر خواهد شد.
تبصره 1 : فرآیند بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان به صورت متمرکز خواهد بود که مراحل آن بعد از اعلام نتـایج آزمـون از طریق وبسایت دفتر نهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانیnahad.uast.ac.ir  اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره 2 : در صورت صدور رأی عدم اولویت تدریس از سوی گزینش برای متقاضی، کلیه مراحل قبلی، ملغـی تلقـی میشـود و متقاضی مجاز به تدریس دروس معارف اسلامی نخواهد بـود. شرکت یا قبولی در آزمـون کتبـی هیچگونـه حقـی بـرای متقاضی ایجاد نمی¬نماید
ج) افراد مجاز به شرکت در آزمون
الف. مدرسان طرح 4000 که دارای کد مدرسی فعال هستند
تبصره 1 : مدرسانی که کد مدرسی ایشان به دلیل عدم تدریس بیش از 4 نیمسال متوالی غیرفعال شده است، بـه شـرط تأییـد واحد استانی و دارا بودن سایر شرایط شرکت در آزمون، مجاز به شرکت در آزمون میباشند.
 ب. مدرسانی که مجوز معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد رهبری را حداقل در یکی از گرایشها دارا میباشند و در گرایش دیگری نیز مایل به اخذ مجوز هستند (به شرط رعایت شرایط شرکت در آزمون و رعایت تطابق رشته تحصیلی با گرایش انتخابی)
دانش آموختگان دانشگاهی: کارشناسی ارشد مرتبط (جدول شماره 1 -رشته های مجاز و گرایشهای آزمون)
 • دانش آموختگان حوزوی: دارا بودن مدرک علمی سطح 3 حوزه علمیه و سابقۀ حداقل 3 سال شـرکت در درس خـارج فقـه و اصـول (بـا ارائـه مدارک معتبر)

 


نظر شما :