اخبار - آرشیو

برگزاری جلسه کارشناسان فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی استان

برگزاری جلسه کارشناسان فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی استان

جلسه کارشناسان فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان در روز شنبه 17 مهرماه با حضور جناب آقای دکتر تعجبی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان همدان در محل سالن جلسات واحد استانی همدان برگزار گردید.

ادامه مطلب
یازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ هم¬زمان با نخستین نمایشگاه آموزش و خدمات آموزشی با حضور دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ هم¬زمان با نخستین نمایشگاه آموزش و خدمات آموزشی با حضور دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ هم زمان با نخستین نمایشگاه آموزش و خدمات آموزشی از مورخ12 لغایت 16 مهرماه به مدت 5 روز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان برپا گردیده است.

ادامه مطلب
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی كد رشته ‌محل‌های پذیرش دوره‌ كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ‌كاربردی سال تحصیلی 96 - 1395

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی كد رشته ‌محل‌های پذیرش دوره‌ كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ‌كاربردی سال تحصیلی 96 - 1395

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی كد رشته ‌محل‌های پذیرش دوره‌ كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ‌كاربردی سال تحصیلی 96 - 1395

ادامه مطلب