اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آشنائی با نرم افزار جدید مکاتبات اداری

برگزاری کارگاه آشنائی با نرم افزار جدید مکاتبات اداری گالری

کارگاه آموزشی نرم افزار جدید مکاتبات اداری دانشگاه در جهت آشنایی و آموزش مسئولین دبیرخانه های مراکز آموزشی استان با نرم افزار جدید ، در روز چهارشنبه مورخه ۲۶/۰۲/۹۷ در محل سالن جلسات واحد استانی برگزار گردید .

ادامه مطلب
شورای پژوهش و فناوری برگزار شد

شورای پژوهش و فناوری برگزار شد

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان در روز شنبه، مورخه، ۱۵/۲/۹۷ در محل واحد استانی با حضور اعضا شورا پژوهش و فناوری استان همدان برگزار گردید.

ادامه مطلب