اخبار - آرشیو

همایش علمی نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری با حضور دستیار ویژه رییس جمهور
با حمایت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان برگزار شد

همایش علمی نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری با حضور دستیار ویژه رییس جمهور

همایش علمی نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری با حضور دستیار ویژه رییس جمهور برگزار شد که دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان یکی از حامیان این مراسم بود

ادامه مطلب