اخبار - آرشیو

برنامه های مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان در هفته جهانی کارآفرینی

برنامه های مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان در هفته جهانی کارآفرینی

هفته سوم نوامبر (هفته آخر آبان ماه) را هفته جهانی کارآفرینی می نامند که بیش از ۳۵ هزار رویداد در ۱۲۵ کشور جهان برگزار می گردد. امسال در راستای ترویج کارآفرینی، برنامه های متعددی توسط مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان اجرا و برگزار گردید.

ادامه مطلب
در آیین اختتامیه و تجلیل از پژوهشگران برتر استان، از پژوهشگر برتر دانشگاه علمی کاربردی همدن تقدیر بعمل آمد.

در آیین اختتامیه و تجلیل از پژوهشگران برتر استان، از پژوهشگر برتر دانشگاه علمی کاربردی همدن تقدیر بعمل آمد.

بدین وسیله به اطلاع می­ رساند، آقای دکتر هادی فصیحی، از مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی، توسط کمیته انتخاب پژوهشگران برتر استان در سال 1395 (مستقردر دانشگاه بوعلی سینا همدان) به عنوان پژوهشگر برتر استان همدان در حوزه مدرسان انتخاب و در آیین اختتامیه هفته پژوهش و ناوری استان مورد تقدیر قرار گرفت.

ادامه مطلب
انتخاب مسئول امور پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر استان

انتخاب مسئول امور پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر استان

بدین وسیله به اطلاع می¬رساند، خانم مائده اشرفی، مسئول امور پژوهش و فناوری مرکز آموزش علمی کاربردی هلال استان همدان، توسط کمیته انتخاب پژوهشگران برتر استان در سال 1395 (مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری) به عنوان پژوهشگر برتر استان همدان در حوزه کارمندی انتخاب گردیده است.

ادامه مطلب